Michael Jonathan Naylor

Tanken bak bildene

Jeg er opptatt av mysteriet livet; det at vi plutselig er her og hva vi gjør med den tiden vi har til rådighet. Vi kan egentlig nyte et paradis, men er flinkere til å skape et helvete. Dette er et mysterium i forhold til meg selv og omverdenen som jeg ønsker å uttrykke gjennom kunsten min.